Trasa rowerowa Ludźmierz - Wróblówka - główna trasa Szlaku wokół Tatr

Z Ludźmierza do głównej trasy szlaku istnieje alternatywna droga powrotu przez Krauszów, Długopole i Wróblówkę. Z ul. Podhalańskiej nie skręcamy w Kamieniec, tylko jedziemy dalej prosto aż do stawów krauszowskich, powstałych w wyrobiskach dawnej żwirowni, nazywanych bardzo praktycznie Pierwszym, Drugim i Trzecim Stawem. Po minięciu drugiego z kolei stawu, po około 500 metrach droga rozgałęzia się, szlak do Obidowej skręca w prawo do centrum Krauszowa. Droga prowadzi dalej prosto aż do trzeciego i największego stawu. Mijając staw (po prawej stronie) jedzie się dalej wśród pól aż do pierwszych zabudowań Długopola i dalej prosto drogą lokalną prowadzącą południowym obrzeżem wsi w kierunku południowo-zachodnim do Wróblówki. Przed nami widok na Tatry, z prawej strony nieodległy zadrzewiony brzeg Dunajca, po lewej widoczne porośnięte lasem czapy torfowiska Puścizna Długopole. Na rozjeździe przed Wróblówką skręcamy w lewo i omijamy centrum wsi, skręcając jeszcze raz w lewo dojeżdżamy do odcinka łączącego Wróblówkę z główną trasą szlaku wokół Tatr. Przy stawie kraszowskim można, zamiast drogi lokalnej, wybrać utwardzoną szutrową drogę, która skręca w lewo i biegnie w sąsiedztwie torfowiska Puścizna Franków Brzeżek. To dobra okazja, żeby z bliska przyjrzeć się kępkowo-dolinowej budowie torfowiska z kobiercami mchu torfowca i porostów, porośniętego przez malownicze, ciemnozielone wysepki kosówki oraz charakterystyczne dla puścizn krzewinki: bagno zwyczajne, borówkę bagienną, bażynę czarną i żurawinę. Piękna krajobrazowo droga prowadzi dalej brzegiem Czarnego Potoku aż do skrzyżowania z odcinkiem łącznikowym prowadzącym z Wróblówki do głównej trasy szlaku.

oprac. na podstawie publikacji: A. Majorczyk "Szlak wokół Tatr. Przewodnik"