Realizacja projektu

Realizacja projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr odbywa się w pięciu etapach. Współpracujący partnerzy angażują się w realizację działań po obu stronach granicy począwszy od opracowania projektu poprzez jego realizację.

Etap 1 – inwestycyjny
Etap ten rozpoczął się w lutym 2014 r. W ramach tego etapu zaplanowano budowę 42,962 km ścieżek rowerowych na obszarze 12 gmin pogranicza polsko – słowackiego, na którą składają się:

  • roboty budowlane bezpośrednio związane z utworzeniem szlaku historyczno – kulturowo – przyrodniczego wokół Tatr w ilości 41,137 km na obszarze Gminy Czarny Dunajec, Miasta Kieżmark, Miasta Nowy Targ, Obec Hladovka, Obec Liesek, Miasta Liptowski Mikulasz, Obec Sucha Horá, Miasta Trstena, Obec Vrbov.
  • Oznaczenie ścieżki rowerowej na odcinku 1,825 km w Obec Huncovce i w Obec Nižná.

Etap 2 - promocja projektu

Merytorycznym przedsięwzięciom projektu towarzyszą działania promocyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy o Szlaku i o projekcie. Na każdym odcinku zbudowanej trasy rowerowej zamontowane zostaną tablice informacyjne i pamiątkowe w łącznej ilości 52 sztuk. Część tablic przybliżać będzie osobom korzystającym z wykonanej infrastruktury informacje na temat unikatowych walorów kulturowych i przyrodniczych trasy Szlaku. Powstanie strona internetowa oraz prowadzona będzie obsługa medialna w lokalnej prasie i w telewizji. Zaplanowane zostało także wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. ulotek, broszur, folderów. Na zakończenie projektu, po polskiej i słowackiej stronie granicy zorganizowane zostaną 2 imprezy promocyjnedla mieszkańców i turystów połączone z prezentacją gmin oraz zawodami rowerowymi.

Etap 3 – zarządzanie projektem

Etap ten zakłada powołanie zespołu koordynująco-zarządzającego oraz organizację spotkania partnerów w Gminie Czarny Dunajec na początku i na końcu realizacji projektu.


Etap 4 – inwestycyjny dodatkowy

Podpisany w dniu 30.12.2014 r. aneks do umowy o dofinansowanie projektu poszerzył zakres projektu o realizację następujących działań, tj.:

  • roboty budowlane bezpośrednio związane z budową szlaku historyczno-kulturowo-przyrodniczego wokół Tatr w ilości 19,46 km w obrębie Gminy Czarny Dunajec, Miasta Kieżmark, Miasta Nowy Targ, Obec Nižná i oznakowanie tras rowerowych na odcinku 11,8 km w Gminie Czarny Dunajec.
  • utworzenie 4 obiektów obsługi dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w tym: 3 miejsc rekreacyjnych do odpoczynku: 2 na obszarze Miasta Liptowski Mikulasz i jednego na obszarze Gminy Czarny Dunajec oraz bezpłatnego parkingu dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w Czarnym Dunajcu.
  • produkcję filmu promocyjnego, który w sposób nowatorski zaprezentuje ponad 70 km powstałych ścieżek rowerowych (ujęcia Szlaku wokół Tatr latem i zimą zostaną wykonane za pomocą kamer zamontowanych na dronach).
Etap 5  – inwestycyjny dodatkowy 2:

Podpisany w dniu 29.09.2015 r. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zwiększył zakres projektu o kolejne działania:

  • roboty budowlane bezpośrednio związane z budową szlaku historyczno-kulturowo-przyrodniczego wokół Tatr - 17,12 km (nowe ścieżki - 4,09 km i poprawienie dostępności istniejących szutrowych tras rowerowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 13,03 km) - PW Gmina Czarny Dunajec i PP4 Gmina Nowy Targ
  • wykonanie barier ochronnych w niezbędnych miejscach na trasie rowerowej: PP5 Obec Hladovka, PP7 Obec Liesek, PP10 Obec Sucha Hora oraz PP11 Miasto Trstena,
  • umieszczenie tablic informacyjnych na 3 nowych trasach rowerowych w Gminie Czarny Dunajec,
  • prace zespołu koordynująco-zarządzajacego.