Budżet projektu

Wartość całkowita projektu: 6.765.996,45 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 5.751.096,98 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa dla słowackich partnerów: 249.458,86 EUR
Wkład własny: 765.440,61 EUR