Miejsce postojowe w Baligówce na pętli puścizn czarnodunajeckich // 2015-11-30